Poštovani posetioče, zbog novih informacija dostupnih na vebu nakon početka prvih suđenja pred Specijalizovanim većima Kosova (SVK) pre nekoliko meseci, želeli bismo da čujemo vaše mišljenje o sadržaju i dostupnosti našeg vebsajta. Vaše mišljenje će pomoći u našim naporima da sve relevantne informacije podelimo sa javnošću na pristupačan način, uključujući i što lakšu navigaciju do željenog sadržaja. SVK ostaju predana stalnom poboljšanju svoje veb stranice kao i nameri da sve relevantne javne informacije budu dostupne onlajn i da ih je lako pronaći, kako bi na što efikasniji i transparentniji način informisali javnost na Kosovu, u regionu i na međunarodnom nivou o našim postupcima. Hvala unapred na vašem učešću.