Za saopštenja i izjave za štampu SITF-a, posetite internetsku stranu www.sitf.eu.