Specijalni istražni tim proveo je petogodišnju krivičnu istragu u vezi sa navodima sadržanih u izveštaju Saveta Evrope Nečovečno postupanje prema ljudima i nezakonita trgovina ljudskim organima na Kosovu iz 2011. godine.

Specijalni istražni tim (SIT), kojem je sedište bilo u Briselu i koji je bio finansiran od strane Evropske unije, imao je mandat da istražuje lica za krivična dela navedena u izveštaju Saveta Evrope (SE). SIT je sačinjavalo isključivo međunarodno osoblje u nameri da se osnaži nezavisnost i poverljivost procesa.

Istraga je počela u septembru 2011. godine i nastavila se do septembra 2016. godine, kada je Specijalizovano tužilaštvo preuzelo osoblje i mandat SIT-a na osnovu odredbi sadržanih u Zakonu o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu donesenom od strane Skupštine Kosova u avgustu 2015. godine.

Izveštaj Savetu Evrope podneo je Dick Marty, švajcarski senator i član Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.