The list of all hearings that were subject to either in-court or post-session redaction orders to date (per case)

LISTA E TË GJITHA SEANCAVE QË KANË QENË OBJEKT I URDHAVE PËR REDAKTIME GJATË SEANCËS OSE JASHTË SEANCËS DERI MË SOT (SIPAS ÇËSHTJES GJYQËSORE)

SPISAK SVIH DOSADAŠNJIH ZASEDANJA  KOJA SU REDIGOVANA, BILO TOKOM RADA U SUDNICI ILI KASNIJE (PO PREDMETIMA)


Case/Çestja/Predmet: Salih Mustafa/Saljih Mustafa (KSC-BC-2020-05 and KSC-CA-2023-02)
Date of the hearing/Data e seancës/Datum zasedanja Link to the order/Linku i urdhrit/Link za nalog o redigovanju

20/09/2021

Post session Redaction Order, hearing on 20 September 2021

22/09/2021

Post session Redaction Order, hearing on 22 September 2021

04/10/2021

Post session Redaction Order, hearing on 4 October 2021

10/11/2021

Post session Redaction Orders, hearing on 10 November 2021

24/11/2021

Post session Redaction Order, hearing on 24 November 2021

September 2021 - February 2022 (21 hearings)

Post session Redaction Order, various hearings

02/02/2022

In-court Redaction Order, hearing on 2 February 2022

08/03/2022

Post session Redaction Orders, hearing on 8 March 2022

21/03/2022

Post Session Redaction Order, hearing on 21 March 2022

22/03/2022

In-court Redaction Orders, hearing on 22 March 2022

06/04/2022

In-court Redaction Orders, hearing on 6 April 2022

21/04/2022

In-court Redaction Orders, hearing on 21 April 2022

22/04/2022

In-court Redaction Order, hearing on 22 April 2022

12/05/2022

In-court Redaction Orders, hearing on 12 May 2022

13/09/2022

In-court Redaction Orders, hearing on 13 September 2022

14/09/2022

In-court Redaction Orders, hearing on 14 September 2022

15/09/2022

In-court Redaction Order, hearing on 15 September 2022

In-court Redaction Orders, hearing on 15 September 2022

26/10/2023

Post Session Redaction Order, hearing on 26 October 2023

Case/Çestja/Predmet:Thaçi et al./Thaçi dhe të tjerët/Tači i drugi (KSC-BC-2020-06)
Date of the hearing/Data e seancës/Datum zasedanja Link to the order/Linku i urdhrit/Link za nalog o redigovanju

24/03/2022

In-court Redaction Orders, hearing on 24 March 2022

13/07/2022

In-court Redaction Orders, hearing on 13 July 2022

08/09/2022

In-Court Redaction Orders, hearing on 8 September 2022

04/11/2022

In-Court Redaction Orders, hearing on 4 November 2022

16/12/2022

Post session Redaction Order, hearing on 16 December 2022

18/01/2023

In-court Redaction Order, hearing on 18 January 2023

15/02/2023

In-court Redaction Order, hearing on 15 February 2023

04/04/2023

In-court Redaction Order, hearing on 4 April 2023

11/04/2023

In-court Redaction Order, hearing on 11 April 2023

12/04/2023

In-court Redaction Order, hearing on 12 April 2023

13/04/2023

In-court Redaction Order, hearing on 13 April 2023

17/04/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 17 April 2023

18/04/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 18 April 2023

19/04/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 19 April 2023

20/04/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 20 April 2023

12/05/2023

In-court Redaction Order, hearing on 12 May 2023

17/05/2023

In-court Redaction Order, hearing on 17 May 2023

18/05/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 18 May 2023

22/05/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 22 May 2023

Post Session Redaction Order, hearing on 22 May 2023

23/05/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 23 May 2023

Post Session Redaction Orders, hearing on 23 May 2023

14/06/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 14 June 2023

19/06/2023

In-court Redaction Order, hearing on 19 June 2023

Post Session Redaction Orders, hearing on 19 June 2023

27/06/2023

Post Session Redaction Order, hearings on 27 June and 3 July 2023

03/07/2023

Post Session Redaction Order, hearings on 27 June and 3 July 2023

10/07/2023

In-court Redaction Order, hearing on 10 July 2023

Post Session Redaction Order, hearing on 10 July 2023

18/07/2023

In-court Redaction Order, hearing on 18 July 2023

20/07/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 20 July 2023

Post Session Redaction Order, hearing on 20 July 2023

28/08/2023

In-court Redaction Order, hearing on 28 August 2023

04/09/2023

Post Session Redaction Order, hearing on 04 September 2023

06/09/2023

In-court Redaction Order, hearing on 6 September 2023

11/09/2023

Post Session Redaction Order, hearing on 11 September 2023

12/09/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 12 September 2023

14/09/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 14 September 2023

25/09/2023

In-court Redaction Order, hearing on 25 September 2023

09/10/2023

In-court Redaction Order, hearing on 9 October 2023

08/11/2023

Post Session Redaction Order, hearing on 8 November 2023

In-court Redaction Orders, hearing on 8 November 2023

09/11/2023

In-court Redaction Order, hearing on 9 November 2023

13/11/2023

In-court Redaction Order, hearing on 13 November 2023

15/11/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 15 November 2023

04/11/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 4 December 2023

07/12/2023

In-court Redaction Order, hearing on 7 December 2023

11/12/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 11 December 2023

Post Session Redacted Order, hearing on 11 December 2023

24/01/2024

In-court Redaction Order, hearing on 24 January 2024

25/01/2024

Post Session Redaction Orders, hearing on 25 January 2024

29/01/2024

Post Session Redaction Order, hearing on 29 January 2024

30/01/2024

In-court Redaction Order, hearing on 30 January 2024

31/01/2024

In-court redaction Order, hearing on 31 January 2024

20/02/2024

In-court Redaction Orders, hearing on 20 February 2024

Post Session Redaction Order, hearing on 20 February 2024

21/02/2024

In-court Redaction Order, hearing on 21 February 2024

19/03/2024

In-court Redaction Order, hearing on 19 March 2024

25/03/2024

Post Session Redaction Order, hearing on 25 March 2024

In-court Redaction Orders, hearing on 25 March 2024

26/03/2024

In-court Redaction Order, hearing on 26 March 2024

Post Session Redaction Orders, hearing on 26 March 2024

28/03/2024

In-court Redaction Orders, hearing on 28 March 2024

Case/Çestja/Predmet: Gucati&Haradinaj (KSC-BC-2020-07 and KSC-CA-2022-01)
Date of the hearing/Data e seancës/Datum zasedanja    Link to the order/Linku i urdhrit/Link za nalog o redigovanju

25/10/2021                    

Post session Redaction order, hearing on 25 October 2021

04/11/2021

Corrected version of Post Session Redaction Order, hearing on 4 November 2021

08/11/2021

Post session Redaction order, hearing on 8 November  2021

06/12/2021

Post session Redaction Order, hearing on 6 December 2021

In-court Redaction Orders, hearing on 6 December 2021

07/12/2021

Post-Session Redaction Order, hearing on 7 December 2021

 In-court Redaction Order, hearing on 7 December 2021

11/01/2022

In-court Redaction Order, hearing on 11 January 2022

In-court Redaction Orders, hearing on 11 January 2022

Post session Redaction Order, hearing on 11 January 2022

12/01/2022

In-court Redaction Orders, hearing on 12 January 2022

13/01/2022

 In-court Redaction Order, hearing on 13 January 2022

15/03/2022

In-court Redaction Orders, hearing on 15 March 2022

Post Session Redaction Order, hearing on 15 March 2022

Post Session Redaction Order, hearing on 15 March 2022

16/03/2022

In-court Redaction Orders, hearing on 16 March 2022

05/07/2022

Post Session Redaction Order, hearing on 5 July 2022

Case/Çestja/Predmet: P. Shala/P. Šalja  (KSC-BC-2020-04)
Date of the hearing/Data e seancës/Datum zasedanja    Link to the order/Linku i urdhrit/Link za nalog o redigovanju

22/02/2023                

In-Court Redaction Orders, hearing on 22 February 2023

27/03/2023

In-Court Redaction Orders, hearing on 27 March 2023

28/03/2023

In-Court Redaction Orders, hearing on 28 March 2023

29/03/2023

In-Court Redaction Orders, hearing on 29 March 2023

Post Session Redaction Order, hearing on 29 March 2023

30/03/2023

In-Court Redaction Orders, hearing on 30 March 2023

27-30 March 2023 (various hearings)

Post Session Redaction Order, hearings on 27, 28, 29, 30 March 2023

01/05/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 1 May 2023

Post Session Redaction Order, hearing on 1 May 2023

02/05/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 2 May 2023

03/05/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 3 May 2023

30/05/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 30 May 2023

31/05/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 31 May 2023

05/06/2023

In-court Redaction Order, hearing on 05 June 2023

06/06/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 06 June 2023

27/06/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 27 June 2023

03/07/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 3 July 2023

21/08/2023

Post Session Redaction Orders, hearing on 21 August 2023

24/08/2023

In-court Redaction orders, hearing on 24 August 2023

25/08/2023

In-court Redaction Order, hearing on 25 August 2023

02/10/2023

In-court Redaction Order, hearing on 2 October 2023

24/10/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 24 October 2023

20/11/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 20 November 2023

27/11/2023

In-court Redaction Order, hearing on 27 November 2023

29/11/2023

In-court Redaction Orders, hearing on 29 November 2023