ҪFARЁ JANЁ COOKIE-T?

Cookie-t janë skedarë tё vegjë tekstesh qё depozitohen nё kompjuterin tuaj nga faqja e internetit qё vizitoni. Ato shfrytëzohen gjerësisht pёr tё mundësuar ose përmirësuar funksionimin e faqeve tё internetit, si dhe pёr t’u mundësuar informacion pronareve tё këtyre faqeve.

ҪFARЁ COOKIE-SH PЁRDOR KJO FAQE INTERNETI?

Kjo faqe interneti shfrytëzon cookie nga Google Analytics të cilat përdoren pёr mbledhjen e informacionit mbi mënyrën e përdorimit të faqes sonë nga vizitorët. Ne e shfrytëzojmë këtë informacion për përpilimin e raporteve dhe përmirësimin e faqes sonë.  Cookie-t  mbledhin informacion nё mënyrë anonime, si pёr shembull numrin e vizitorëve, nga kanë ardhur nё faqen tonë dhe rubrikat e vizituara.

Në lidhje me privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave në Google lexoni overview of privacy and safeguarding data.

SI T’I KONTROLLONI COOKIE-T

Cookie-t mund t’i kontrolloni dhe/ose fshini sipas dëshirës – pёr hollësi, shih AllAboutCookies.org. Ju mund tё fshini tё gjitha cookie-t e depozituara nё kompjuterin tuaj dhe mund tё ndryshoni parametrat e shfletuesve, pёr tё parandaluar depozitimin e tyre. Gjithsesi, nё rast se e bëni kёtё,  ndoshta do tё duhet tё ndryshoni disa nga parametrat ҫdo herё qё vizitoni njё faqe interneti, dhe disa nga shёrbimet dhe funksionet mund tё mos punojnё.