Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar tё Kosovёs

Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar tё Kosovёs janё pjesё e sistemit gjyqёsor tё Kosovёs. Dhomat pёrkojnë me çdo nivel të sistemit të gjykatave në Kosovë. Ato u formuan nё bazё tё Amendamentit Kushtetues dhe Ligjit tё miratuar nga Kuvendi i Kosovёs pёr gjykimin e pretendimeve të paraqitura nё raportin e Kёshillit tё Evropёs tё vitit 2011, pёr shkelje tё rёnda tё sё drejtёs ndёrkombёtare.

Dhomat janё tё pёrkohshme dhe me mandat e juridiksion tё përcaktuar, konkretisht për krime kundёr njerёzimit, krime lufte dhe krime tё tjera tё përkufizuara nё Ligjin e Kosovёs, tё cilat pretendohet se janё kryer midis 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000. Ligji mundёson qё proceset gjyqёsore tё mbahen jashtё Kosovёs. Dhomat e Specializuara e kanё selinё nё Hagё, Vendet e Ulëta (Holandё), dhe punёsojnё gjykatёs, prokurorё dhe punonjёs ndёrkombёtarë.

Tё dhёna mё tё hollёsishme bazё rreth organizimit mund tё gjeni tek Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar.

Punёsimi

Ftesë për Aplikime / Vende pune

Data përmbyllëse e Ftesës sonë më të fundit për Aplikime (FpA-1-2018), ishte 26 qershor 2018. Tashmë është në vijim procesi i përzgjedhjes dhe rekrutimit në lidhje me këto aplikime. Për mundësi të tjera në të ardhmen, jeni të mirëpritur të shikoni rregullisht faqen tonë në Internet.

Më gjerësisht

Lajme

08 qer 2018
Më 7 dhe 8 qershor 2018, Dhomat e Specializuara të Kosovës mirëpritën në selinë e... Më gjerësisht

Lajme

06 qer 2018
Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar vazhdojnë të ndërtojnë... Më gjerësisht

Lajme

18 maj 2018
Z. Pietro Spera me shtetësi italiane, u emërua Avokat i Popullit i Dhomave të Specializuara dhe Zyr... Më gjerësisht