Aktuale

Pjesëmarrja e Viktimave

Thaçi dhe të tjerët: Video e deklaratave hyrëse

DHSK OUTREACH

Avokati i popullit

Vizitat

Dhomat e Specializuara të Kosovës u ofrojnë vizitorëve dhe gazetarëve mundësinë të ndjekin seancat publike nga galeria për publikun e sallës së gjyqit. Gazetarët e akredituar mund të përdorin edhe qendrën për median, ku mund të punojnë gjatë pushimeve të seancave ose seancave të mbyllura.

PUNЁSIMI

Është shpallur Ftesa për Aplikime 1-2023 për vende pune të lira, me afat përmbyllës 18 tetor 2023, ora 17:00 (ora e Brukselit).