Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar tё Kosovёs

Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar tё Kosovёs janё pjesё e sistemit gjyqёsor tё Kosovёs. Dhomat pёrkojnë me çdo nivel të sistemit të gjykatave në Kosovë. Ato u formuan nё bazё tё Amendamentit Kushtetues dhe Ligjit tё miratuar nga Kuvendi i Kosovёs pёr gjykimin e pretendimeve të paraqitura nё raportin e Kёshillit tё Evropёs tё vitit 2011, pёr shkelje tё rёnda tё sё drejtёs ndёrkombёtare.

Dhomat janё tё pёrkohshme dhe me mandat e juridiksion tё përcaktuar, konkretisht për krime kundёr njerёzimit, krime lufte dhe krime tё tjera tё përkufizuara nё Ligjin e Kosovёs, tё cilat pretendohet se janё kryer midis 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000. Ligji mundёson qё proceset gjyqёsore tё mbahen jashtё Kosovёs. Dhomat e Specializuara e kanё selinё nё Hagё, Vendet e Ulëta (Holandё), dhe punёsojnё gjykatёs, prokurorё dhe punonjёs ndёrkombёtarë.

Tё dhёna mё tё hollёsishme bazё rreth organizimit mund tё gjeni tek Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar.

Punёsimi

Ftesë për Aplikime / Vende pune

Afati përmbyllës i Ftesës sonë më të fundit për Aplikime (FpA e Jashtëzakonshme 3-2018) ishte 5 nëntor 2018. Rekrutimi dhe përzgjedhja përkatëse janë në vijim e sipër. Ju lutemi vizitoni faqen tonë rregullisht për mundësi punësimi në të ardhmen.

Më gjerësisht

Lajme

05 tet 2018
Sot Avokati i Popullit i Kosovës, z. Hilmi Jashari, mirëpriti në zyrën e tij në Prishtin... Më gjerësisht

Lajme

26 sht 2018
Gjykatësit Kai Ambos, gjykatës i Regjistrit të Gjykatësve Ndërkombëtarë të... Më gjerësisht

Lajme

11 sht 2018
Në lidhje me deklaratën solemne të z. Xhek Smith (Jack Smith) dhe marrjen e detyrës së... Më gjerësisht