Përditësim në kohë reale

Pjesëmarrja e Viktimave

DHSK Outreach

PUNЁSIMI

Është shpallur Ftesa për Aplikime 2-2021 për vende pune të lira, me afat përmbyllës 31 gusht 2021, ora 17:00 (ora e Brukselit).

 

Avokati i popullit

Vizitat

Dhomat e Specializuara të Kosovës u ofrojnë vizitorëve dhe gazetarëve mundësinë të ndjekin seancat publike nga galeria për publikun e sallës së gjyqit. Gazetarët e akredituar mund të përdorin edhe qendrën për median, ku mund të punojnë gjatë pushimeve të seancave ose seancave të mbyllura. DHSK-ja organizon, në bazë të kërkesës, vizita në grup në mjediset e DHSK-së, për studentë ose grupe të tjera që duan të mësojnë më shumë për mandatin dhe procedurat para DHSK-së.