Përditësim në kohë reale

Pjesëmarrja e Viktimave

DHSK Outreach

PUNЁSIMI

Afati përmbyllës i Ftesë sonë për Aplikime 1-2021 ishte 10 maj 2021. Aktualisht është duke u kryer procedura e përzgjedhjes dhe rekrutimit.

 

Avokati i popullit

Vizitat

Dhomat e Specializuara të Kosovës u ofrojnë vizitorëve dhe gazetarëve mundësinë të ndjekin seancat publike nga galeria për publikun e sallës së gjyqit. Gazetarët e akredituar mund të përdorin edhe qendrën për median, ku mund të punojnë gjatë pushimeve të seancave ose seancave të mbyllura. DHSK-ja organizon, në bazë të kërkesës, vizita në grup në mjediset e DHSK-së, për studentë ose grupe të tjera që duan të mësojnë më shumë për mandatin dhe procedurat para DHSK-së.