AVOKATI I POPULLIT

Avokati i Popullit vepron në mënyrë të pavarur për monitorimin, mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave dhe lirive themelore, të mishëruara në Kapitullin II të Kushtetutës së Kosovës,  të personave që ndërveprojnë me Dhomat e Specializuara (DHSK) dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar (ZPS).

Pjesëmarrja e Viktimave

DHSK Outreach

PUNЁSIMI

Është shpallur Ftesa për Aplikime 1-2020 për Praktikë Profesionale, me afat përmbyllës 27 tetor 2020, ora 17:00 (ora e Brukselit).

 

Prokurimet

Të gjitha procedurat e tenderimit, kërkesat për shprehje interesi, si edhe kërkesat për informacion, të publikuara në këtë faqe, janë të hapura për tenderim publik. Në procedura tenderimi mund të marrin pjesë të gjithë personat fizikë dhe juridikë, pa asnjë kufizim. Rregullat (e kufizimit) të origjinës nuk janë të zbatueshme në lidhje me mallrat e blera.

Vizitat

Dhomat e Specializuara të Kosovës u ofrojnë vizitorëve dhe gazetarëve mundësinë të ndjekin seancat publike nga galeria për publikun e sallës së gjyqit. Gazetarët e akredituar mund të përdorin edhe qendrën për median, ku mund të punojnë gjatë pushimeve të seancave ose seancave të mbyllura. DHSK-ja organizon, në bazë të kërkesës, vizita në grup në mjediset e DHSK-së, për studentë ose grupe të tjera që duan të mësojnë më shumë për mandatin dhe procedurat para DHSK-së.