Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar tё Kosovёs

Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar tё Kosovёs janё pjesё e sistemit gjyqёsor tё Kosovёs. Dhomat pёrkojnë me çdo nivel të sistemit të gjykatave në Kosovë. Ato u formuan nё bazё tё Amendamentit Kushtetues dhe Ligjit tё miratuar nga Kuvendi i Kosovёs pёr gjykimin e pretendimeve të paraqitura nё raportin e Kёshillit tё Evropёs tё vitit 2011, pёr shkelje tё rёnda tё sё drejtёs ndёrkombёtare.

Dhomat janё tё pёrkohshme dhe me mandat e juridiksion tё përcaktuar, konkretisht për krime kundёr njerёzimit, krime lufte dhe krime tё tjera tё përkufizuara nё Ligjin e Kosovёs, tё cilat pretendohet se janё kryer midis 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000. Ligji mundёson qё proceset gjyqёsore tё mbahen jashtё Kosovёs. Dhomat e Specializuara e kanё selinё nё Hagё, Vendet e Ulëta (Holandё), dhe punёsojnё gjykatёs, prokurorё dhe punonjёs ndёrkombёtarë.

Tё dhёna mё tё hollёsishme bazё rreth organizimit mund tё gjeni tek Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar.

Punёsimi

Ftesë për Aplikime / Vende pune

Afati përmbyllës i Ftesës tonë më të fundit për Aplikime (FpA 2-2018 – Praktikë Profesionale) ishte 31 gusht 2018. Rekrutimi përkatës dhe përzgjedhja janë në vijim e sipër.

Më gjerësisht

Lajme

12 kor 2018
Të mërkurën më 11 korrik, Dhomat e Specializuara të Kosovës (DHSK) në bashkë... Më gjerësisht

Lajme

10 kor 2018
Sot, Dhomat e Specializuara të Kosovës mbajtën një diskutim rreth tryezës së rrumbullak... Më gjerësisht

Lajme

14 qer 2018
Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar kanë botuar raportin e tyre... Më gjerësisht