Aktuale

Pjesëmarrja e Viktimave

DHSK Outreach

PUNЁSIMI

Afati përmbyllës i Ftesës sonë për Aplikime (FpA 2-2021) ishte 8 Shtator 2021. Aktualisht është duke u kryer procedura e përzgjedhjes dhe rekrutimit. Ju lutemi vizitoni rregullisht faqen tonë për mundësi të tjera në të ardhmen.

 

Avokati i popullit

Vizitat

Dhomat e Specializuara të Kosovës u ofrojnë vizitorëve dhe gazetarëve mundësinë të ndjekin seancat publike nga galeria për publikun e sallës së gjyqit. Gazetarët e akredituar mund të përdorin edhe qendrën për median, ku mund të punojnë gjatë pushimeve të seancave ose seancave të mbyllura.