Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar tё Kosovёs

Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar tё Kosovёs janё pjesё e sistemit gjyqёsor tё Kosovёs. Dhomat pёrkojnë me çdo nivel të sistemit të gjykatave në Kosovë. Ato u formuan nё bazё tё Amendamentit Kushtetues dhe Ligjit tё miratuar nga Kuvendi i Kosovёs pёr gjykimin e pretendimeve të paraqitura nё raportin e Kёshillit tё Evropёs tё vitit 2011, pёr shkelje tё rёnda tё sё drejtёs ndёrkombёtare.

Dhomat janё tё pёrkohshme dhe me mandat e juridiksion tё përcaktuar, konkretisht për krime kundёr njerёzimit, krime lufte dhe krime tё tjera tё përkufizuara nё Ligjin e Kosovёs, tё cilat pretendohet se janё kryer midis 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000. Ligji mundёson qё proceset gjyqёsore tё mbahen jashtё Kosovёs. Dhomat e Specializuara e kanё selinё nё Hagё, Vendet e Ulëta (Holandё), dhe punёsojnё gjykatёs, prokurorё dhe punonjёs ndёrkombёtarë.

Tё dhёna mё tё hollёsishme bazё rreth organizimit mund tё gjeni tek Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar.

Punёsimi

Ftesë për Aplikime / Vende pune

Afatet përmbyllëse të FpA-ve tona më të fundit (përfshirë praktikat profesionale), ishin më 6 dhe 20 janar 2017. Janë në vijim përzgjedhja dhe rekrutimi në lidhje me këto aplikime. Për mundësi të tjera në të ardhmen, mund të shikoni rregullisht faqen tone.

Më gjerësisht

Lajme

07 shk 2017
Më 7 shkurt 2017, në bazë të rekomandimeve të Komisionit Përzgjedhës të pavarur... Më gjerësisht

Lajme

14 dhj 2016
Më 14 dhjetor 2016, Dr. Ekaterina Trendafilova u emërua Kryetare e parë e Dhomave të... Më gjerësisht

Lajme

30 nën 2016
Dhomat e Specializuara të Kosovës përshëndesin ratifikimin prej Mbretërisë së... Më gjerësisht