Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar tё Kosovёs

Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar tё Kosovёs janё pjesё e sistemit gjyqёsor tё Kosovёs. Dhomat pёrkojnë me çdo nivel të sistemit të gjykatave në Kosovë. Ato u formuan nё bazё tё Amendamentit Kushtetues dhe Ligjit tё miratuar nga Kuvendi i Kosovёs pёr gjykimin e pretendimeve të paraqitura nё raportin e Kёshillit tё Evropёs tё vitit 2011, pёr shkelje tё rёnda tё sё drejtёs ndёrkombёtare.

Dhomat janё tё pёrkohshme dhe me mandat e juridiksion tё përcaktuar, konkretisht për krime kundёr njerёzimit, krime lufte dhe krime tё tjera tё përkufizuara nё Ligjin e Kosovёs, tё cilat pretendohet se janё kryer midis 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000. Ligji mundёson qё proceset gjyqёsore tё mbahen jashtё Kosovёs. Dhomat e Specializuara e kanё selinё nё Hagё, Vendet e Ulëta (Holandё), dhe punёsojnё gjykatёs, prokurorё dhe punonjёs ndёrkombёtarë.

Tё dhёna mё tё hollёsishme bazё rreth organizimit mund tё gjeni tek Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar.

Punёsimi

Ftesë për Aplikime / Vende pune

Afatet përmbyllëse të FpA-ve tona më të fundit (përfshirë praktikat profesionale), ishin më 6 dhe 20 janar 2017. Janë në vijim përzgjedhja dhe rekrutimi në lidhje me këto aplikime. Për mundësi të tjera në të ardhmen, mund të shikoni rregullisht faqen tone.

Më gjerësisht

Lajme

26 pri 2017
Pas shqiptimit të Vendimit të Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese, sot,... Më gjerësisht

Lajme

24 pri 2017
Të mërkurën më 26 prill 2017, në orën 12:00, kryegjykatësja e Dhomës së... Më gjerësisht

Lajme

12 pri 2017
Sot, Kryetarja e Dhomave të Specializuara të Kosovës, gjykatëse Ekaterina Trendafilova, lëshoi... Më gjerësisht