Aktuale

Pjesëmarrja e Viktimave

Mustafa: videoja e aktgjykimit të apelit

DHSK OUTREACH

Avokati i popullit

Vizitat

Dhomat e Specializuara të Kosovës u ofrojnë vizitorëve dhe gazetarëve mundësinë të ndjekin seancat publike nga galeria për publikun e sallës së gjyqit. Gazetarët e akredituar mund të përdorin edhe qendrën për median, ku mund të punojnë gjatë pushimeve të seancave ose seancave të mbyllura.

PUNЁSIMI

Afati përmbyllës i Ftesës sonë për Aplikime 1-2023 ishte 8 nentor 2023. Aktualisht është duke u kryer procedura e përzgjedhjes dhe rekrutimit. Ju lutemi vizitoni rregullisht faqen tonë për mundësi të tjera në të ardhmen.

Afati përmbyllës i Ftesës sonë më të fundit për Aplikime për Praktikë Profesionale 2-2023 ishte 31 tetor 2023. Aktualisht është duke u kryer procedura e përzgjedhjes dhe rekrutimit. Ju lutemi vizitoni faqen tonë rregullisht për mundësi të tjera në të ardhmen.