News default image
08 mar 2019

Më 7 dhe 8 mars 2019, gjykatësit e Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK) u mblodhën në Hagë për Plenaren e katërt.

Duke qenë se Rregullorja e...

News default image
06 mar 2019

Në lidhje me publikimet e djeshme në disa prej mjeteve të informimit publik lidhur me gjykatësin Vladimir Mikula, e konsideroj të nevojshme të jap deklaratën e mëposhtme:...

News default image
05 mar 2019

Më 1 mars 2019, me miratimin e Kryetares, Administratorja e Dhomave të Specializuara nxori ‘Kodin e Etikës Profesionale për Mbrojtësit dhe Prokurorët para Dhomave të...

News default image
18 shk 2019

Të mërkurën, më 20 shkurt 2019, në orën 12:00, Kryetarja e Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese të Dhomave të Specializuara të Kosovës do të shpallë Vendimin mbi...

Faqet