Pёr pyetje tё mediave lidhur me Dhomat e Specializuara kontaktoni znj. Angela Griep, Shefe e Njësisë për Informim dhe Komunikim me Publikun në mediaKSC@scp-ks.org, numri i telefonit: +31 (06) 249 21 036

Pёr pyetje tё mediave lidhur me Zyrën e Prokurorit të Specializuar, ju lutemi kontaktoni Christopher Bennett në spokespersonSPO@scp-ks.org ose në +31 (0)634 101 350

Përdoreni këtë formular të sigurt nëpërmjet kësaj lidhjeje që të kontaktoni me një hetues ose prokuror për t’i dhënë informacione ose për të kërkuar një bisedë

Pёr pyetje lidhur me punёsimin/vende tё lira pune, kontaktoni: recruitment@scp-ks.org

Pёr vizita grupore/studentore, mund të kontaktoni njësinë për informim dhe komunikim me publikun në mediaKSC@scp-ks.org, ose me telefon në +31 (0)6 249 21 036

Për njoftime dhe pyetje në lidhje me sigurinë e teknologjisë së informacionit, ju lutemi kontaktoni: InfoSec@scp-ks .org 

Për pyetje lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale, ju lutemi kontaktoni Zyrtarin për Mbrojtjen e të Dhënave: dataprotection@scp-ks.org

Për informacion mbi prokurimin, vizitoni faqen Prokurimet