Marrёveshja e Pёrkohshme midis Vendeve tё Ulёta (Holandёs) dhe Kosovёs nё lidhje me Vendosjen e Institucionit Gjyqёsor tё Specializuar tё Zhvendosur tё Kosovёs nё Vendet e Ulёta (Holandё)
26 jan 2016
Referenca: 
trb-2016-12