Udhëzues pune i Komisionit për Rregulloren i formuar në bazë të Rregullës 7 të Rregullores së Procedurës dhe të Provave - 10 korrik 2018
10 kor 2018
PDF icon Download (911.28 KB)