Naša adresa za posete je: Raamweg 47, 2596 HN, Hag, Holandija


Za upite medija o Specijalizovanim većima kontaktirajte gđu Angelu Grip, načelnicu Službe za informisanje i komunikaciju s javnošću na imejl adresu: [email protected] ili na telefon +31 (0)6 249 21 036. 


Za sva pitanja medija vezana za Specijalizovano tužilaštvo molimo da se obratite Kristoferu Benetu (Christopher Bennett) na imejl adresu [email protected] ili na telefonski broj +31 (0)634 101 350.


Za kontakt s istražiteljem ili tužiocem kako biste dali informacije ili zatražili razgovor koristite bezbedan formular putem ovog linka.


Za pitanja o zaposlenju ili konkursima, kontaktirajte: [email protected]


Za grupne/studentske posete, kontaktirajte Službu za informisanje i komunikaciju s javnošću Specijalizovanih veća na imejl adresu: [email protected] ili na telefon: +31 (0)6 249 21 036.


Za obaveštenja i upite u vezi s bezbednošću u pogledu informacione tehnologije, molimo vas da se obratite: InfoSec@scp-ks .org 


Za upite u vezi zaštite ličnih podataka, molimo kontaktirajte službenika za zaštitu podataka: [email protected]


Za pitanja o Nabavkama, posetite posebnu stranicu.