Gjatë një jave veprimtarish të zhvilluara nga 1 deri 5 prill 2019, përfaqësues të DHSK-së nga Zyra e Avokatit të Popullit dhe Programi për Komunikim dhe Ndërgjegjësim u takuan me OJQ dhe morën pjesë në veprimtari me studentë të drejtësisë, mësues, të rinj, etj. Punonjësit e DHSK-së dhanë informacion për mandatin dhe procedurat e gjykatës, iu përgjigjën pyetjeve dhe dëgjuan mendimet dhe shqetësimet e pjesëmarrësve. Veprimtari të tilla u zhvilluan në Prishtinë, Gjakovë, Mitrovicën e Veriut, Fushë Kosovë, Hoçë të Madhe, Graçanicë dhe Grabovc.