03/11/2023:  09:30 - 11:00, Konferencë mbi ecurinë e çështjes

Nuk kërkohet regjistrim paraprak për të marrë pjesë në seancë.