04/11/2023: Paraqitja e parë 

Nuk kërkohet regjistrim paraprak për të marrë pjesë në seancë.