05/10/2020 - 15:00

Për të përcjellur seancën nga galeria për publikun ose qendra për median duhet të regjistroheni paraprakisht. Për regjistrimin paraprak, ju lutemi të dërgoni një mesazh elektronik në public@scp-ks.org. Në mesazh duhet të shënoni emrin dhe mbiemrin, përkatësinë në ndonjë organizatë, datën e lindjes, shtetësinë dhe numrin e pasaportës. Afati i fundit për regjistrimin paraprak është deri të dielën, më  4 tetor, në ora 14:00.