21/11/2023, 09:30 - 16:10

Nuk kërkohet regjistrim paraprak për të marrë pjesë në seancë.