23/05/2024, 09:00 - 16:30

Nuk kërkohet regjistrim paraprak për të marrë pjesë në seancë.