06/12/2023, 09:00 - 13:00

Nuk kërkohet regjistrim paraprak për të marrë pjesë në seancë.