15/11/2023, 15:00 - 19:30

Nuk kërkohet regjistrim paraprak për të marrë pjesë në seancë.