08/09/2022, 13:30 - 18:00

Nuk kërkohet regjistrim paraprak për të marrë pjesë në seancë.