27/10/2023, 09:30 - 12:10

Nuk kërkohet regjistrim paraprak për të marrë pjesë në seancë.