Ekipi i komunikimit dhe ndërgjegjësimit i DHSK-së mori pjesë në një tryezë të rrumbullakët në internet të organizuar nga OJQ-ja, Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut e Serbisë për të dhënë informacion të hollësishëm në lidhje me Gjykatën dhe veprimtaritë e saj gjyqësore. Pjesëmarrësit erdhën nga OJQ të ndryshme për të drejtat e njeriut dhe zhvillim, me seli në Serbi.