Utorak 30 Januar, 2024 10:30

Predmet „Saljih Mustafa‟ pred Vrhovnim sudom: Sekretar odredio dežurnog branioca

U skladu sa odlukom Vrhovnog suda od 25. januara, sekretar Specializovanih veća Kosova je imenovala dežurnog branioca, koji će zastupati Saljiha Mustafu. Ovde je odluka o imenovanju.