Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova deo su sudskog sistema Kosova. Veća se osnivaju na svakom nivou sudskog sistema Kosova. Formirana su na osnovu Ustavnog amandmana i Zakona koje je usvojila Skupština Kosova radi vođenja suđenja o navodima iz Izveštaja Saveta Evrope iz 2011 g. koja obuhvataju teška kršenja međunarodnog prava.

Veća su privremene prirode sa konkretnim mandatom i nadležnošću, a tiču se određenih zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih dela prema kosovskom zakonodavstvu koja su navodno počinjena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. Zakon omogućava relociranje postupka izvan granica Kosova. Specijalizovana veća imaju sedište u Holandiji, u Hagu, a u njima će raditi međunarodne sudije, tužioci i ostalo osoblje.

Više podataka o istorijatu ustanove možete naći u poglavlju o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu.

Zaposlenje

Konkursi i slobodna radna mesta

Rok za prijavu na opšti konkurs (CfC 3-2017 – vanredni konkurs) istekao je 8. decembra 2017. Trenutno je u toku odabir i angažovanje kandidata. Molimo da redovno posećujete našu internet stranicu radi budućih pozicija.

Opširnije

Vesti

07 maj 2018
Američkii tužilac Džek Smit koji ima iskustva u istragama visoko pozicioniranih funkcionera, kao i u međunarodnim... Opširnije

Vesti

26 apr 2018
Predstavnici Specijalizovanih veća Kosova su danas održali predavanje za studente prava Univerziteta u Prizrenu i sa... Opširnije

Vesti

25 apr 2018
Grupa iz Specijalizovanih veća Kosova, uključujući načelnice Službe za javno informisanje i komunikaciju i Službe za... Opširnije