Najnovije aktivnosti

Učešće žrtava

SVK Outreach

Zaposlenje

Objavljen je opšti konkurs 1-2021. Rok za prijave ističe 26. april 2021. u 17:00 h (po briselskom vremenu).

Ombudsman

Posete

Specijalizovana veća Kosova posetiocima i novinarima nude mogućnost da prate javne sudske sednice iz galerije za posetioce. Akreditovani novinari mogu koristiti i posebnu prostoriju za medije gde mogu da rade u pauzama ili za vreme zatvorenih sednica. SVK po zahtevu organizuju grupne posete za studente i ostale grupe kako bi mogli bliže da se upoznaju sa mandatom SVK i postupcima koji se pred njima vode.