Ombudsman

Ombudsman postupa samostalno i nadzire, brani i štiti osnovna prava i slobode, sadržane u Poglavlju II Ustava Kosova, lica koja stupaju u kontakt sa Specijalizovanim većima Kosova (SVK) i Specijalizovanim tužilaštvom (ST).

Imenici branilaca i zastupnika

Imenici branilaca i zastupnika sadrže imena advokata s pravom postupanja pred Specijalizovanim većima Kosova u svojstvu branioca/zastupnika ili kobranioca/kozastupnika, koji stoga mogu biti imenovani ili dodeljeni osumnjičenima, optuženima i/ili grupi žrtava shodno Poglavlju III Direktive o braniocima i zastupnicima.

SVK Outreach

Cilj outreach programa je da produbi informisanost o radu Specijalizovanih veća. Aktivnim angažovanjem i komunikacijom s nevladinim i ostalim organizacijama građanskog društva na Kosovu, kao i sa raznim zajednicama, Specijalizovana veća nastoje da ublaže neke teškoće u komunikaciji vezane za vođenje izmeštenog postupka.

Zaposlenje

Krajnji rok za prijavu na opšti konkurs CfC 3-2019 za stažiranje je produžen do 20. novembra 2019, u 17:00 časova (po briselskom vremenu).

Nabavke

Svi postupci javnih nabavki, pozivi za izražavanje zainteresovanosti i zahtevi za dodatne informacije objavljeni na ovoj stranici otvoreni su za javno učešće. Sva fizička i pravna lica mogu bez ograničenja da učestvuju u postupcima za podnošenje ponuda. Pravila (ograničenja) porekla se ne primenjuju na kupljena dobra.

Posete

Specijalizovana veća Kosova posetiocima i novinarima nude mogućnost da prate javne sudske sednice iz galerije za posetioce. Akreditovani novinari mogu koristiti i posebnu prostoriju za medije gde mogu da rade u pauzama ili za vreme zatvorenih sednica. SVK po zahtevu organizuju grupne posete za studente i ostale grupe kako bi mogli bliže da se upoznaju sa mandatom SVK i postupcima koji se pred njima vode.