Najnovije aktivnosti

Učešće žrtava

SVK Outreach

Zaposlenje

Rok za prijavljivanje na naš opšti konkurs 1-2021 istekao je 10. maja 2021. U toku je odabir i angažovanje kandidata.

Ombudsman

Posete

Specijalizovana veća Kosova posetiocima i novinarima nude mogućnost da prate javne sudske sednice iz galerije za posetioce. Akreditovani novinari mogu koristiti i posebnu prostoriju za medije gde mogu da rade u pauzama ili za vreme zatvorenih sednica. SVK po zahtevu organizuju grupne posete za studente i ostale grupe kako bi mogli bliže da se upoznaju sa mandatom SVK i postupcima koji se pred njima vode.