Aktuelnosti

Učešće žrtava

Mustafa: video žalbene presude

SVK Outreach

Ombudsman

Posete

Specijalizovana veća Kosova posetiocima i novinarima nude mogućnost da prate javne sudske sednice iz galerije za posetioce. Akreditovani novinari mogu koristiti i posebnu prostoriju za medije gde mogu da rade u pauzama ili za vreme zatvorenih sednica. 

Zaposlenje

Rok za prijavljivanje na naš opšti konkurs 1-2023 istekao je 8. novembra 2023. U toku je odabir i angažovanje kandidata. Molimo da redovno posećujete našu internet stranicu kako biste se informisali o budućim konkursima.

Rok za prijavu na naš opšti konkurs za stažiranje 2-2023 istekao je 31. oktobra 2023. Trenutno su u toku odabir i angažovanje kandidata. Molimo da redovno posećujete našu internet stranicu kako biste se informisali o budućim konkursima.