Aktuelnosti

Učešće žrtava

Snimak presude u predmetu Mustafa

SVK Outreach

Ombudsman

Posete

Specijalizovana veća Kosova posetiocima i novinarima nude mogućnost da prate javne sudske sednice iz galerije za posetioce. Akreditovani novinari mogu koristiti i posebnu prostoriju za medije gde mogu da rade u pauzama ili za vreme zatvorenih sednica. 

Zaposlenje

Rok za prijavljivanje na naš opšti konkurs 3-2022 istekao je 13. januara  2023. U toku je odabir i angažovanje kandidata. Molimo da redovno posećujete našu internet stranicu kako biste se informisali o budućim konkursima.