Najnovije aktivnosti

Učešće žrtava

SVK Outreach

Zaposlenje

Rok za prijavljivanje na naš opšti konkurs (CfC2-2021) istekao je 8. septembra 2021. U toku je odabir i angažovanje kandidata. Molimo da redovno posećujete našu internet stranicu kako biste se informisali o budućim konkursima.

Ombudsman

Posete

Specijalizovana veća Kosova posetiocima i novinarima nude mogućnost da prate javne sudske sednice iz galerije za posetioce. Akreditovani novinari mogu koristiti i posebnu prostoriju za medije gde mogu da rade u pauzama ili za vreme zatvorenih sednica. SVK po zahtevu organizuju grupne posete za studente i ostale grupe kako bi mogli bliže da se upoznaju sa mandatom SVK i postupcima koji se pred njima vode.