Najnovije aktivnosti

Učešće žrtava

SVK Outreach

Zaposlenje

Za većinu raspisanih radnih mesta u okviru konkursa 1-2020 rok za prijavu istekao je 16. novembra 2020. Samo za devet radnih mesta rok za prijave produžen je do 25. novembra 2020. u 17h (po Briselskom vremenu).

Ombudsman

Posete

Specijalizovana veća Kosova posetiocima i novinarima nude mogućnost da prate javne sudske sednice iz galerije za posetioce. Akreditovani novinari mogu koristiti i posebnu prostoriju za medije gde mogu da rade u pauzama ili za vreme zatvorenih sednica. SVK po zahtevu organizuju grupne posete za studente i ostale grupe kako bi mogli bliže da se upoznaju sa mandatom SVK i postupcima koji se pred njima vode.