Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova deo su sudskog sistema Kosova. Veća se osnivaju na svakom nivou sudskog sistema Kosova. Formirana su na osnovu Ustavnog amandmana i Zakona koje je usvojila Skupština Kosova radi vođenja suđenja o navodima iz Izveštaja Saveta Evrope iz 2011 g. koja obuhvataju teška kršenja međunarodnog prava.

Veća su privremene prirode sa konkretnim mandatom i nadležnošću, a tiču se određenih zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih dela prema kosovskom zakonodavstvu koja su navodno počinjena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. Zakon omogućava relociranje postupka izvan granica Kosova. Specijalizovana veća imaju sedište u Holandiji, u Hagu, a u njima će raditi međunarodne sudije, tužioci i ostalo osoblje.

Više podataka o istorijatu ustanove možete naći u poglavlju o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu.

Zaposlenje

Konkursi i slobodna radna mesta

Rok za prijavu na opšti konkurs (CfC 3-2017 – vanredni konkurs) istekao je 8. decembra 2017. Trenutno je u toku odabir i angažovanje kandidata. Molimo da redovno posećujete našu internet stranicu radi budućih pozicija.

Opširnije

Vesti

05 mar 2018
Dana 5. marta  predstavnice Specijalizovanih veća Kosova, načelnica Službe za javno informisanje i... Opširnije

Vesti

15 febr 2018
Povodom objavljene izjave u kojoj je Specijalizovani tužilac Dejvid Švendiman najavio svoj odlazak 31. marta... Opširnije

Vesti

15 febr 2018
Specijalizovani tužilac Dejvid Švendimen (David Schwendiman) danas je dao izjavu objašnjavajući razloge... Opširnije