Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova deo su sudskog sistema Kosova. Veća se osnivaju na svakom nivou sudskog sistema Kosova. Formirana su na osnovu Ustavnog amandmana i Zakona koje je usvojila Skupština Kosova radi vođenja suđenja o navodima iz Izveštaja Saveta Evrope iz 2011 g. koja obuhvataju teška kršenja međunarodnog prava.

Veća su privremene prirode sa konkretnim mandatom i nadležnošću, a tiču se određenih zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih dela prema kosovskom zakonodavstvu koja su navodno počinjena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. Zakon omogućava relociranje postupka izvan granica Kosova. Specijalizovana veća imaju sedište u Holandiji, u Hagu, a u njima će raditi međunarodne sudije, tužioci i ostalo osoblje.

Više podataka o istorijatu ustanove možete naći u poglavlju o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu.

Zaposlenje

Konkursi i slobodna radna mesta

Rok za prijavu na opšti konkurs (CfC 2-2018 – Stažiranje) istekao je 31. avgusta 2018. Trenutno je u toku odabir i angažovanje kandidata.

Opširnije

Vesti

12 jul 2018
U sredu 11. jula, Specijalizovana veća Kosova (SVK) su u saradnji sa nevladinom organizacijom  Evropski centar za... Opširnije

Vesti

10 jul 2018
Na skupu organizovanom u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija na Kosovu (AMPEK), Specijalizovana... Opširnije

Vesti

14 jun 2018
Specijalizovana veća Kosova i Specijalizovano tužilaštvo objavili su svoj prvi izveštaj, nagla... Opširnije