Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova deo su sudskog sistema Kosova. Veća se osnivaju na svakom nivou sudskog sistema Kosova. Formirana su na osnovu Ustavnog amandmana i Zakona koje je usvojila Skupština Kosova radi vođenja suđenja o navodima iz Izveštaja Saveta Evrope iz 2011 g. koja obuhvataju teška kršenja međunarodnog prava.

Veća su privremene prirode sa konkretnim mandatom i nadležnošću, a tiču se određenih zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih dela prema kosovskom zakonodavstvu koja su navodno počinjena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. Zakon omogućava relociranje postupka izvan granica Kosova. Specijalizovana veća imaju sedište u Holandiji, u Hagu, a u njima će raditi međunarodne sudije, tužioci i ostalo osoblje.

Više podataka o istorijatu ustanove možete naći u poglavlju o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu.

Zaposlenje

Konkursi i slobodna radna mesta

Rokovi za prijave na poslednjem konkursu (uključujući i onaj za stažiste) su istekli 6. i 20. januara 2017. Izbor kandidata je trenutno u toku. Pozivamo da redovno pratite naš sajt u vezi budućih pozicija.

Vidi oglase za slobodna radna mesta

Vesti

26 apr 2017
Nakon Odluke Specijalizovanog veća Ustavnog suda, predsednica Trendafilova je danas dala sledeću izjavu: “... Opširnije

Vesti

24 apr 2017
U sredu, 26. aprila 2017. godine, u 12 časova, predsedavajući Specijalizovanog veća Ustavnog suda Specijalizovanih veća... Opširnije

Vesti

12 apr 2017
Predsednica Specijalizovanih veća Kosova, sudija Ekaterina Trendafilova, danas je donela upravnu odluku na osnovu koje... Opširnije