Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova deo su sudskog sistema Kosova. Veća se osnivaju na svakom nivou sudskog sistema Kosova. Formirana su na osnovu Ustavnog amandmana i Zakona koje je usvojila Skupština Kosova radi vođenja suđenja o navodima iz Izveštaja Saveta Evrope iz 2011 g. koja obuhvataju teška kršenja međunarodnog prava.

Veća su privremene prirode sa konkretnim mandatom i nadležnošću, a tiču se određenih zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih dela prema kosovskom zakonodavstvu koja su navodno počinjena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. Zakon omogućava relociranje postupka izvan granica Kosova. Specijalizovana veća imaju sedište u Holandiji, u Hagu, a u njima će raditi međunarodne sudije, tužioci i ostalo osoblje.

Više podataka o istorijatu ustanove možete naći u poglavlju o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu.

Zaposlenje

Konkursi i slobodna radna mesta

Rokovi za prijave na poslednjem konkursu (uključujući i onaj za stažiste) su istekli 6. i 20. januara 2017. Izbor kandidata je trenutno u toku. Pozivamo da redovno pratite naš sajt u vezi budućih pozicija.

Vidi oglase za slobodna radna mesta

Vesti

07 febr 2017
Dana 7. februara 2017, gđa Alexandra Papadopoulou, šefica Misije EULEX-a na Kosovu i ujedno nadležni organ za... Opširnije

Vesti

14 dec 2016
Dr Ekaterina Trendafilova postavljena je za prvog predsednika Specijalizovanih veća 14. decembra 2016. Nakon što... Opširnije

Vesti

30 nov 2016
Specijalizovana veća Kosova pozdravljaju odluku Kraljevine Holandije o ratifikaciji Sporazuma sa zemljom domaćinom... Opširnije