Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova deo su sudskog sistema Kosova. Veća se osnivaju na svakom nivou sudskog sistema Kosova. Formirana su na osnovu Ustavnog amandmana i Zakona koje je usvojila Skupština Kosova radi vođenja suđenja o navodima iz Izveštaja Saveta Evrope iz 2011 g. koja obuhvataju teška kršenja međunarodnog prava.

Veća su privremene prirode sa konkretnim mandatom i nadležnošću, a tiču se određenih zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih dela prema kosovskom zakonodavstvu koja su navodno počinjena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. Zakon omogućava relociranje postupka izvan granica Kosova. Specijalizovana veća imaju sedište u Holandiji, u Hagu, a u njima će raditi međunarodne sudije, tužioci i ostalo osoblje.

Više podataka o istorijatu ustanove možete naći u poglavlju o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu.

Zaposlenje

Konkursi i slobodna radna mesta

Rok za prijavu na opšti konkurs (CfC 3-2018 – vanredni konkurs) istekao je 5. novembra 2018. Trenutno je u toku odabir i angažovanje kandidata. Molimo da redovno posećujete našu internet stranicu radi budućih pozicija.

Opširnije

Vesti

05 okt 2018
Ombudsman Kosova Hilmi Jašari je danas u svojoj kancelariji u Prištini primio ombudsmana Specijalizovanih... Opširnije

Vesti

26 sep 2018
Udruženje novinara Kolumbije i Ambasada Nemačke u Bogoti dodelili su sudiji Kaiju Ambosu, koji je na listi međunarodnih... Opširnije

Vesti

11 sep 2018
Povodom današnje svečane izjave g. Džeka Smita i njegovog stupanja na dužnost u svojstvu specijalizovanog... Opširnije