ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Specijalizovana veća Kosova teže ispunjavanju najviših standarda u procesu prikupljanja i korišćenja ličnih podataka. Svrha ovog obaveštenja o zaštiti privatnosti je da pruži informacije o tome šta možete da očekujete kada Specijalizovana veća Kosova sakupljaju lične podatke. Obaveštenje se odnosi  na sledeće prikupljene podatke:

Posetioci naše internet stranice

Podnosioci prijava za zaposlenje, stažisti, te sadašnji i bivši zaposeni

Podnosioci prijava za upis u imenike branilaca i zastupnika

Podnosioci prijava za status žrtve koja učestvuje u postupku

Aktivnosti programa Outreach

Posete našoj zgradi

Lica koja dolaze u pritvorski objekat

Linkovi na povezane internet stranice 

Ovim obaveštenjem o zaštiti privatnosti nisu obuhvaćeni linkovi na našoj internet stranici koji vas povezuju s drugim internet stranicama. Preporučujemo da na stranicama koje posećujete pročitate njihova obaveštenja o zaštiti privatnosti.

POSETIOCI NAŠE INTERNET STRANICE

Specijalizovana veća sakupljaju informacije o posetiocima naše internet stranici da bi prikupili statistiku o broju posetilaca različitim delovima sajta, te da bi unapredili internet stranicu i funkciju pretraživanja sajta. Te informacije se obrađuju isključivo na način koji nikoga ne identifikuje. Ne pokušavamo da saznamo identitet korisnika svojih internet stranica, niti dozvoljavamo dobavljaču internet usluga da tako nešto pokuša.

Kada neko poseti internet adresu www.scp-ks.org , mi koristimo usluge trećih lica radi prikupljanja standardnih internet podataka o uključivanju na stranicu, kao i pojedinosti o načinu korišćenja internet stranica, navigaciji kroz stranice, korištenom softver programu, vremenu provedenom na stranicama i drugim sličnim informacijama. Upiti za pretraživanje na našem sajtu kao i rezultati pretrage beleže se anonimno.

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo koriste usluge trećih lica za dizajniranje, održavanje bezbednosti i funkcionisanje internet stranice. Dobavljači usluga obrađuju adresu internet protokola (IP) i kolačiće posetilaca internet stranice. Možete pročitati više o tome kako koristimo kolačiće na našoj stranici o kolačićima.

Podatke o posetiocima čuvamo u skladu s našim internim propisom o periodu čuvanja podataka.

Podnosioci prijava za zaposlenje, stažisti, te sadašnji i bivši zaposleni

Podatke koje lica podnesu pri prijavljivanju za posao u Specijalizovanim većima Kosova i Specijalizovanom tužilaštvu koristimo samo u svrhu obrade njihovih prijava i praćenja statistike o zapošljavanju.

Lični podaci koje obrađujemo uključuju osnovne identifikacione podatke, kontakt detalje, obrazovanje i stručnu obuku, te radno iskustvo i motivaciju.

Lične podatke kandidata za zaposlenje može da obradi i Evropska služba za spoljne poslove u slučajevima kada se prijave za zaposlenje podnose posredstvom te Službe. Za podrobnije informacije o zaštiti ličnih podataka u Evropskoj službi za spoljne poslove pogledajte internet stranicu te Službe.

Testovi koji se daju kandidatima u postupku regrutacije mogu biti obrađeni uz pomoć onlajn anketnih alata koji se nalaze  na serverima trećih lica. Kandidati koji su ušli u uži izbor će pre testiranja dobiti podrobnije informacije o tome.

Lični podaci podnosilaca prijava ne dele se s ostalim trećim licima sem ukoliko to nije potrebno radi provere obrazovanja i zaposlenja, te provere preporuka u skladu sa ovlašćenjem datim u tu svrhu u prijavnom obrascu.

Svi zaposleni koji imaju pristup ličnim podacima i bave se njihovom obradom imaju obavezu čuvanja poverljivosti tih podataka. Zaposleni strogo poštuju i pridržavaju se poverljivosti i zaštite ličnih podataka tokom čitavog postupka regrutacije i selekcije kandidata.

Lični podaci kandidata koji nisu prošli na konkursu čuvaju se po završetku postupka regrutacije u skladu sa našim internim propisima o periodu čuvanja dokumentacije kandidata, i onda se na bezbedan način brišu. Specijalizovana veća mogu da zadrže depersonalizovane statističke podatke o kandidatima da bismo unapredili svoj proces regrutacije, ali se na osnovu tih podataka niko ne može identifikovati.

PODNOSIOCI PRIJAVA ZA UPIS U IMENIKE BRANILACA I ZASTUPNIKA 

Podatke koje prilože podnosioci prijava za upis u imenik(e) branilaca i zastupnika Specijalizovanih veća Kosova koristićemo za obradu njihovih prijava u skladu s merodavnim propisima.

Lični podaci sastoje se od osnovnih identifikacionih podataka, kontakt detalja, obrazovanja i stručne obuke, radnog iskustva, članstva u profesionalnim udruženjima, poznavanja jezika, ostalih veština, eventualnih prethodnih krivičnih i/ili disciplinskih postupaka, i podataka o licima koje ste naveli za preporuke.

Lični podaci podnosilaca prijava ne dele se s trećim licima sem ukoliko to nije potrebno radi provere preporuka u skladu sa ovlašćenjem datim u tu svrhu u prijavnom obrascu.

Svi zaposleni koji imaju pristup ličnim podacima i bave se njihovom obradom imaju obavezu čuvanja poverljivosti tih podataka. Zaposleni strogo poštuju i pridržavaju se poverljivosti i zaštite ličnih podataka tokom čitavog postupka.

Ograničeni broj podataka biće dostupan u imeniku branilaca i zastupnika objavljenom na našoj internet stranici ukoliko lica iz imenika za to daju pristanak.

Podnosioci prijava za status žrtve koja učestvuje u postupku

Izjava o zaštiti privatnosti za potrebe obrade prijava žrtava za učešće u postupku pred Specijalizovanim većima Kosova se nalazi ovde.

AKTIVNOSTI PROGRAMA OUTREACH

Izjava o zaštiti privatnosti za potrebe obrade ličnih podataka vezanih za aktivnosti programa za komunikaciju i približavanje javnosti ("Outreach") se nalazi ovde.

Posete našoj zgradi

Kada posetioci dođu u našu zgradu, Specijalizovana veća uzimaju njihove lične podatke radi obezbeđenja zgrade, osiguranja našeg osoblja, imovine i samih posetilaca, kao i radi sprečavanja, otkrivanja i vođenja istrage u slučaju incidenata u našim prostorijama vezanih za bezbednost i sigurnost na radu. U tom cilju se prilikom poseta obrađuju i podaci iz internog sistema video nadzora, kako direktnim nadzorom, tako i snimanjem, radi obavljanja legitimnih poslova u vezi sa izdavanjem uputstava i naloga i njihovim izvršavanjem, naročito ukoliko je potrebno preduzeti mere koje iziskuju primenu sile. 

Lične podatke posetilaca zadržavamo određeno vreme, u skladu s propisima o periodu njihovog čuvanja, kako bi se omogućile eventualne istrage. Izuzetno, u slučaju krivične istrage, lični podaci mogu biti prosleđeni nacionalnim vlastima.

Svi radnici koji imaju pristup ličnim podacima i rade na poslovima u vezi sa njihovom obradom dužni su da poštuju tajnost tih podataka. Tajnost i zaštita ličnih podataka strogo se poštuju i primenjuju tokom celog postupka.

POSETE PRITVORSKOM OBJEKTU

Izjava o zaštiti privatnosti za potrebe obrade podataka o ličnosti lica koja dolaze u pritvorski objekat se nalazi ovde.

KONTAKTI

Ukoliko želite podrobnije informacije o našim propisima o zaštiti privatnosti, pošaljite imejl ili pišite koristeći podatke dostupne na Kontakt stranici.

IZMENE OBAVEŠTENJA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Redovno ažuriramo naše obaveštenje o zaštiti privatnosti. Ovo obaveštenje je poslednji put ažurirano 22. juna 2021.