News default image
23 jan 2020

Generalni direktor za multilateralne poslove belgijskog Ministarstva spoljnih poslova g. Aksel Kenes i stalni predstavnik Belgije u međunarodnim organizacijama u Hagu ambasador...

News default image
14 jan 2020

Sudija Andres Parmas imenovan je 9. januara 2020. za vrhovnog tužioca Republike Estonije sa mandatom od pet godina. Sudija Parmas stupa na dužnost 3. februara 2020....

News default image
20 dec 2019

Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) raspisala je konkurs za predlaganje sudija koje će se nalaziti na listi međunarodnih sudija Specijalizovanih veća Kosova. Države...

News default image
09 dec 2019

4. decembra o.g. advokati upisani u imenike branilaca i zastupnika  koji imaju pravo da zastupaju lica u postupcima pred Specijalizovanim većima Kosova (SVK) usvojili su Ustav...

News default image
04 dec 2019

Predstavnici Odbora za ljudska prava i humanitarnu pomoć nemačkog parlamenta danas su bili u poseti Specijalizovanim većima Kosova i Specijalizovanom tužilaštvu u prostorijama...

News default image
03 dec 2019

Specijalizovana veća Kosova i Specijalizovano tužilaštvo bili su 2. decembra domaćini grupi novinara iz Zapadnog Balkana, uključujući sa Kosova i iz Srbije, u poseti novim...

Pages