E.g., 26/06/2024
E.g., 26/06/2024

Danas, 15. maja, g. Isni Kiljaj je pušten na slobodu na teritoriju Kosova uz primenu strogih uslova, u skladu sa odlukom sudije pojedinca Specijalizovanih veća Kosova od 3. maja...

15 mar 2024

Danas su sudije Specijalizovanih veća Kosova održale svoju devetu plenarnu sednicu. Predsednica suda je na sednici obavestila sudije o tekućim institucionalnim pitanjima, a...

14 dec 2023

Dana 5. decembra 2023. Nikola Giju, sudija Specijalizovanih veća Kosova, izabran je za sudiju Međunarodnog krivičnog suda. Sudija Giju je 7. februara 2017. imenovan kao sudija...

Dana 12. decembra 2023. godine predsednica Specijalizovanih veća Kosova sudija Ekaterina Trendafilova donela je odluku da se kazna izrečena g. Nasimu Haradinaju izmeni i da se g...

Dana 14. decembra 2023. panel Apelacionog suda koji postupa u predmetu Specijalizovani tužilac protiv Saljiha Mustafe a koji čine sudija Mišel Pikar, sudija Kaj Ambos i sudija...

Pages