Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo imaju nadležnost nad zločinima protiv čovečnosti, ratnim zločinima i drugim krivičnim delima prema kosovskim zakonima, a sve u vezi sa navodima iz Izveštaja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope od 7. januara 2011.

Nakon ovog Izveštaja, u septembru 2011, Evropska unija je odlučila da osnuje Specijalni istražni tim (SITF)  za sprovođenje nezavisne krivične istrage o navodima u Izveštaju, kao i o eventualnim drugim krivičnim delima povezanim sa tim navodima.

U leto 2014, SITF je objavio  da su dokazi pribavljeni tokom istrage dovoljni za podizanje optužnice. Za obradu tih navoda neophodno je bilo osnovati odgovarajuću ustanovu koja bi vodila sudske postupke u skladu sa zakonom.

Kosovske vlasti su sa EU dogovorile modalitete za rešavanje tih ozbiljnih navoda. Dana 3. avgusta 2015, Skupština Kosova usvojila je  član 162 Ustava Kosova i Zakon o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, čemu je 2014. prethodila razmena pisama između Predsednice Kosova i Visoke predstavnice Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost. Specijalizovana veća se osnivaju na svakom nivou kosovskog sudskog sistema – pri Osnovnom sudu, Apelacionom sudu, Vrhovnom sudu i Ustavnom sudu. Ta veća će funkcionisati u skladu sa relevantnim kosovskim zakonodavstvom, kao i međunarodnim običajnim pravom i međunarodnim pravom iz oblasti ljudskih prava.

EU ovaj proces podržava od samog početka i zajedno sa drugim zemljama koje su dale doprinos (Kanada, Norveška, Švajcarska, Turska i Sjedinjene Američke Države) finansira rad suda.

Specijalizovana veća obuhvataju dva organa: Veća i Sekretarijat. Specijalizovano tužilaštvo je nezavisna služba za istragu i krivično gonjenje u vezi s delima koja spadaju u nadležnost Specijalizovanih veća. U Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu rade međunarodne sudije, tužioci i osoblje, a njihovo sedište je u Hagu, u Holandiji.

Brošure i informativni leci u nastavku ovog teksta sadrže podrobnije podatke o nekim važnim aspektima rada SVK, uključujući osnovne informacije o rukovodiocima i sudijama Specijalizovanih veća, strukturi i mandatu Veća, kao i konkretnije podatke o Pravilniku o postupku i dokazima koji je stupio na snagu 5. jula 2017. godine. Druge brošure/informativni leci se bave odbranom i učešćem žrtava pred SVK, sudskim nalozima o zaštitnim merama, optužnici&prethodnom postupku, Kancelarijom ombudsmana i programom za komunikaciju i približavanje javnosti ("outreach").

Kliknite na sliku da preuzmete dokument

 

 

Kliknite ovde da biste pogledali informativni video materijal