Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo imaju nadležnost nad zločinima protiv čovečnosti, ratnim zločinima i drugim krivičnim delima prema kosovskim zakonima, a sve u vezi sa navodima iz Izveštaja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope od 7. januara 2011.

Nakon ovog Izveštaja, u septembru 2011, Evropska unija je odlučila da osnuje Specijalni istražni tim (SITF)  za sprovođenje nezavisne krivične istrage o navodima u Izveštaju, kao i o eventualnim drugim krivičnim delima povezanim sa tim navodima.

U leto 2014, SITF je objavio  da su dokazi pribavljeni tokom istrage dovoljni za podizanje optužnice. Za obradu tih navoda neophodno je bilo osnovati odgovarajuću ustanovu koja bi vodila sudske postupke u skladu sa zakonom.

Kosovske vlasti su sa EU dogovorile modalitete za rešavanje tih ozbiljnih navoda. Dana 3. avgusta 2015, Skupština Kosova usvojila je  član 162 Ustava Kosova i Zakon o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, čemu je 2014. prethodila razmena pisama između Predsednice Kosova i Visoke predstavnice Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost. Specijalizovana veća se osnivaju na svakom nivou kosovskog sudskog sistema – pri Osnovnom sudu, Apelacionom sudu, Vrhovnom sudu i Ustavnom sudu. Ta veća će funkcionisati u skladu sa relevantnim kosovskim zakonodavstvom, kao i međunarodnim običajnim pravom i međunarodnim pravom iz oblasti ljudskih prava.

EU ovaj proces podržava od samog početka i zajedno sa drugim zemljama koje su dale doprinos (Kanada, Norveška, Švajcarska, Turska i Sjedinjene Američke Države) finansira rad suda.

Specijalizovana veća obuhvataju dva organa: Veća i Sekretarijat. Specijalizovano tužilaštvo je nezavisna služba za istragu i krivično gonjenje u vezi s delima koja spadaju u nadležnost Specijalizovanih veća. U Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu rade međunarodne sudije, tužioci i osoblje, a njihovo sedište je u Hagu, u Holandiji.

Brošure i informativni leci u nastavku ovog teksta sadrže podrobnije podatke o nekim važnim aspektima rada SVK, uključujući osnovne informacije o rukovodiocima i sudijama Specijalizovanih veća, strukturi i mandatu Veća, kao i konkretnije podatke o Pravilniku o postupku i dokazima koji je stupio na snagu 5. jula 2017. godine. Druge brošure/informativni leci se bave odbranom i učešćem žrtava pred SVK, sudskim nalozima o zaštitnim merama, optužnici&prethodnom postupku, Kancelarijom ombudsmana i programom za komunikaciju i približavanje javnosti ("outreach").

Kliknite ovde da biste pogledali informativni video materijal

Specijalizovana veća Kosova ukratko

Brošura

„Specijalizovana veća Kosova ukratko” govori o strukturi i mandatu ustanove. Pored toga, navodi ključna dostignuća i dokumente Suda.

PDF icon Preuzmi (189.77 KB)

Specijalizovano tužilaštvo ukratko

Brošura

Iz brošure ”Specijalizovano tužilaštvo ukratko” možete se obavestiti o mandatu Specijalizovanog tužilaštva, radu te ustanove, istorijatu njenog nastanka, kadrovskoj politici i bitnim dokumentima.

PDF icon Preuzmi (589.16 KB)

Rukovodioci i sudije

Brošura

Publikacija „Rukovodioci i sudije” izlaže podrobnije informacije o predsedniku i sekretaru Specijalizovanih veća, te sadrži podatke o sudijama, uključujući njihova imena i fotografije.

PDF icon Preuzmi (1.61 MB)

Pravilnik o postupku i dokazima Specijalizovanih veća Kosova”

Brošura

U publikaciji „Pravilnik o postupku i dokazima Specijalizovanih veća Kosova” detaljnije se govori o Pravilniku o postupku i dokazima koji je stupio na snagu 5. jula 2017.

PDF icon Preuzmi (491.06 KB)

Učešće žrtava pred Specijalizovanim većima Kosova

Brošura

Brošura „Učešće žrtava pred Specijalizovanim većima Kosova” objašnjava modalitete učešća žrtava i njihovog zastupanja u postupcima pred Specijalizovanim većima Kosova.

PDF icon Preuzmi (429.39 KB)

Odbrana pred Specijalizovanim većima Kosova

Brošura

Među najvažnijim pravima osumnjičenih i optuženih pred Specijalizovanim većima Kosova je pravo na branioca. Podrobnije informacije o Službi odbrane pred Specijalizovanim većima Kosova nalaze se u brošuri ovde.

PDF icon Preuzmi (466.55 KB)

Kancelarija Ombudsmana

Brošura

Nezavisna Kancelarija ombudsmana obezbeđuje važne mehanizme zaštite ljudskih prava lica koja dolaze u kontakt sa SVK. Brošura pruža pregled glavnih uloga i dužnosti ombudsmana.

PDF icon Preuzmi (680.21 KB)

Program za komunikaciju i približavanje javnosti SVK

Brošura

Cilj programa za komunikaciju i približavanje javnosti („outreach”) Specijalizovanih veća Kosova (SVK) je da produbi informisanost o mandatu i postupcima SVK i da neguje dijalog o tome. Ova brošura daje detaljne informacije o programu i njegovoj implementaciji.

PDF icon Preuzmi (1.21 MB)

Specijalizovana veća Kosova ukratko

Brošura
PDF icon Preuzmi (7.24 MB)

Učešće žrtava

Informativni letak
PDF icon Preuzmi (1.65 MB)

Sudski nalog o zaštitnim merama

Informativni letak
PDF icon Preuzmi (458.9 KB)

Optužnica i prethodni postupak

Informativni letak
PDF icon Preuzmi (498.39 KB)

Kancelarija Ombudsmana

Informativni letak
PDF icon Preuzmi (491.34 KB)