• KSC-BC-2020-05
  Saljih Mustafa je, kako se navodi, bio komandant gerilske jedinice BIA, unutar operativne zone Lab Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Optužnica ga tereti za zločine počinjene od strane određenih pripadnika OVK protiv lica zatočenih na imanju u selu Zlaš koje je služilo kao zatvor, a bilo je smešteno u području Goljaka na Kosovu. Dokazni postupak je završio 20. juna 2022. Stranama je naloženo da dostave svoje završne podneske do 21. jula, a iznošenje završnih izlaganja je zakazano od 13. do 15. septembra 2022.godine (dok je 16.septembar zakazan kao rezervni dan).
 • KSC-BC-2020-07/KSC-CA-2022-01
  Predmet se odnosi na krivična dela protiv pravosuđa, u skladu sa članom 15(2) Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu. U optužnici se navodi da su najkasnije od 7. do 25. septembra, Gucati i Haradinaj neovlašćeno otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima, uključujući podatke o izvesnim (potencijalnim) svedocima na osnovu kojih se može otkriti njihov identitet. Dana 18. maja 2022, izrečena je prvostepena presuda, kojom su i Gucati i Haradinaj oglašeni krivim i osuđeni na po četiri i po godine zatvora i izrečena im je novčana kazna od po 100 eura. Gucati i Haradinaj su podneli svoje najave žalbi na prvostepenu presudu 17. juna 2022. Tužilaštvo je obavestilo da ne namerava da se žali. Predžalbena konferencija je održana 5. jula 2022.
 • KSC-BC-2020-04
  Pjeter Šalja je, po navodima, bio pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) stacioniran u Kukešu, Albanija. Krivična dela za koja je optužen Šalja, učinjena su između otprilike 17. maja 1999. i 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u Kukešu (Albanija), u fabrici metala koju je navodno koristila OVK. Predmet je pred sudijom za prethodni postupak, koji je odredio 31. avgust 2022. kao okvirni datum za predaju spisa ovog predmeta pretresnom panelu.
 • KSC-BC-2020-06
  Ovaj predmet uključuje četvoricu, po navodima, bivših visokih zvaničnika Oslobodilačke vojske Kosova: Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji. Tokom ponovnih pojavljivanja pred sudom 10. maja 2022, sva četvorica optuženih su se izjasnili da nisu krivi po novim optužbama iz izmenjene optužnice, podnesene 29. aprila 2022. Predmet je pred sudijom za prethodni postupak.