• KSC-BC-2020-05/KSC-CA-2023-02
  Saljih Mustafa je, kako se navodi, bio komandant gerilske jedinice BIA, unutar operativne zone Lab Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Optužnica ga tereti za zločine počinjene od strane određenih pripadnika OVK protiv lica zatočenih na imanju u selu Zlaš koje je služilo kao zatvor, a bilo je smešteno u području Goljaka na Kosovu. Dokazni postupak je završio 20. juna 2022, a iznošenje završnih izlaganja je održano od 13. do 15. septembra 2022.godine. Prvostepena presuda je izrečena 16. decembra 2022. godine: pretresni panel je oglasio g. Mustafu krivim za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, mučenja i ubistva i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 26 godina. Osam žrtava je učestvovalo u postupku. Dana 2. februara 2023, odbrana Saljiha Mustafe je podnela (kao poverljivu) svoju najavu žalbe na presudu. Predžalbena konferencija je održana 16. februara 2023.
 • KSC-BC-2020-04
  Pjeter Šalja je, po navodima, bio pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) stacioniran u Kukešu, Albanija. Krivična dela za koja je optužen Šalja, učinjena su između otprilike 17. maja 1999. i 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u Kukešu (Albanija), u fabrici metala koju je navodno koristila OVK. Dana 21.septembra 2022, sudija za prethodni postupak je prosledio spis ovog predmeta Pretresnom panelu I. Konferencija za pripremu suđenja je održana od 18. do 20. oktobra 2022. Suđenje je počelo 21. februara 2023. Osam žrtava učestvuje u postupku.
 • KSC-BC-2020-06
  Ovaj predmet uključuje četvoricu, po navodima, bivših visokih zvaničnika Oslobodilačke vojske Kosova: Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji. Tokom ponovnih pojavljivanja pred sudom 10. maja 2022, sva četvorica optuženih su se izjasnili da nisu krivi po novim optužbama iz izmenjene optužnice. Spis predmeta je prosleđen pretresnom panelu 15. decembra 2022. Konferencija za pripremu suđenja je održana 18. januara, a pripremna konferencija specijalizovanog tužioca 15. februara 2023. Iznošenje uvodnih izlaganja je zakazano od 3. do 5. aprila, dok će izvođenje dokaza započeti 11.aprila 2023. Sto četrdeset žrtava učestvuje u postupku.
 • KSC-BC-2020-07/KSC-CA-2022-01
  Predmet se odnosi na krivična dela protiv pravosuđa, u skladu sa članom 15(2) Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu. U optužnici se navodi da su najkasnije od 7. do 25. septembra, Gucati i Haradinaj neovlašćeno otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima, uključujući podatke o izvesnim (potencijalnim) svedocima na osnovu kojih se može otkriti njihov identitet. Dana 18. maja 2022, izrečena je prvostepena presuda, kojom su i Gucati i Haradinaj oglašeni krivim i osuđeni na po četiri i po godine zatvora i izrečena im je novčana kazna od po 100 eura. Gucati i Haradinaj su podneli svoje žalbe dok je tužilaštvo je obavestilo da ne namerava da se žali na presudu. Žalbena presuda je izrečena 2. februara 2023: kazna umanjena na 4 godine i 3 meseca zatvora i novčana kazna od 100 evra.