KSC-BC-2020-07/KSC-CA-2022-01
https://www.youtube.com/watch?v=424NIRmNmws Predmet se odnosi na krivična dela protiv pravosuđa, u skladu sa članom 15(2) Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu. U optužnici se navodi da su najkasnije od 7. do 25. septembra, Gucati i Haradinaj neovlašćeno otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima, uključujući podatke o izvesnim (potencijalnim) svedocima na osnovu kojih se može otkriti njihov identitet. Dana 18. maja 2022, izrečena je prvostepena presuda, kojom su i Gucati i Haradinaj oglašeni krivim i osuđeni na po četiri i po godine zatvora i izrečena im je novčana kazna od po 100 eura. Gucati i Haradinaj su podneli svoje žalbe dok je tužilaštvo je obavestilo da ne namerava da se žali na presudu. Žalbeni pretres u ovom predmetu je održan 1. i 2. decembra 2022. Izricanje žalbene presude je zakazano za 2. februar 2023.