Izveštaj Ombudsmana po ispitivanju zahteva za ponovno razmatranje ombudsmanove odluke o pritužbi Sabita Januzija, Ismeta Bahtijarija, Hadžija Šalje i Isnija Kiljaja na rad Specijalizovanih veća
21 maj 2024