Odluka po zahtevu za ocenu ustavnosti izmena i dopuna u Pravilniku o postupku i dokazima usvojenih na plenarnoj sednici 29. maja 2017. upućenom Specijalizovanom veću Ustavnog suda u skladu sa članom 19(5) Zakona
28 jun 2017