Dana 25. januara 2019, načelnica Službe za učešće žrtava Zilke Študinski govorila je članovima Advokatske komore Srbije na skupu u Beogradu o mandatu i aktivnostima Specijalizovanih veća Kosova i posebno o sistemu za učešće žrtava u budućim postupcima. Na diskusiji koja je usledila nakon njenih napomena odgovarala je na pitanja posetilaca.