Tokom 2022. godine, pravosudne aktivnosti SVK-a su nastavile da se povećavaju. U toku godine donete su dve prvostepene presude, a dva predmeta su prebačena iz prethodnog postupka u fazu suđenja. Po prvi put od kada je SVK postao sudski operativan, sudija za prethodni postupak, pretresni paneli, paneli Apelacionog suda, panel vrhovnog suda i Specijalizovana veća ustavnog suda su bili aktivni i doneli su širok spektar odluka i naloga. Predsednica SVK-a Trendafilova otputovala je na Kosovo u septembru 2022. godine kako bi se sastala sa predstavnicima civilnog društva i medija u cilju podrške Outreach programu SVK. Na strani Specijalizovanog tužilaštva (ST), vršilac dužnosti specijalizovanog tužioca, Aleks Vajting, je obezbedio nesmetan nastavak rada tužilaštva, otkako je bivši specijalizovani tužilac Džek Smit napustio ST u novembru 2022.