Sudija Kenet Roberts  (kliknite za download)

NAcionalnost: kANADA

Datum imenovanja: 7. Februar 2017.

Biografija:

Sudija Kenet Roberts (Kanada) obavlja dužnosti višeg pravnog savetnika u Međunarodnom, nepristrasnom i nezavisnom mehanizmu (Sirija) od 2018. godine. Pre toga je radio kao viši pravni savetnik pri prvostepenom sudskom veću u Vanrednim većima u sudovima Kambodže (2013-2018), u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju kao zamenik sekretara suda (2009-2012.), viši pravni savetnik (2005-2009; 2012-2013.), pravni savetnik (2000-2005.) i pravni savetnik-pripravnik (1998-2000.). Radio je kao načelnik Odeljenja za pravnu politiku Odseka za pravosuđe Misije UN na Kosovu 2002. godine. Od 1995. do 1997. radio je kao mlađi referent u Organizaciji za hranu i poljoprivredu UN. Sudija Roberts je diplomirao iz oblasti međunarodnoh odnosa na Univerzitetu u Torontu (Kanada) i na pravnom fakultetu Univerziteta Vestern (Kanada), a titulu magistra stekao je iz oblasti međunarodnog javnog prava na Fakultetu za ekonomiju i političke nauke u Londonu (UK). Primljen je u Advokatsku komoru Ontarija (Kanada) 1997. godine.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova: