Sudija Kristina van den Vajngart  (kliknite za download)

nacionalnost: BELGija

DATum imenovanja: 7. februar 2017.

Biografija:

Sudija Kristina van den Vajngart je obavljala dužnosti sudije u Međunarodnom krivičnom sudu od 2009. do 2018. godine. Dana 17. septembra 2021, sudija van den Vajngart je imenovana jednim od specijalnih savetnika glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda (ICC). Pre toga je od 2003. do 2009. radila kao sudija u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju i kao ad hoc sudija u Međunarodnom sudu pravde od 2000. do 2002. godine. Od 1991. do 1998. bila je potpredsednik Komisije za reformu krivičnog postupka u Belgiji (Komisija Franšimon). Radila je i kao ekspert za Evropsku uniju na raznim projektima vezanim za krivično pravo. Od 1985. do 2005. godine je bila profesor Univerziteta u Antverpenu. Bila je gostujući saradnik Centra Lauterpaht (Univerzitet u Kembridžu) a od 2001. godine je počasni profesor Univerziteta u Stelenbošu. Sudija van den Vajngart je diplomirala na pravnom fakultetu Univerziteta u Briselu (Belgija), a na istom univerzitetu je stekla i titulu doktora nauka iz oblasti međunarodnog krivičnog prava. Ima pet počasnih doktorata, iz Upsale (Švedska), Brisela, Kejs Vestern Rizerva (SAD), Mastrihta i Univerziteta u Stelenbošu (Južna Afrika). Objavila je veliki broj radova iz oblasti krivičnog prava, krivičnog postupka, uporednog krivičnog prava i međunarodnog krivičnog prava. 2019. godine, Međunarodno udruženje za krivično pravo dodelilo je sudiji van den Vajngart nagradu Ješček /Jescheck Prize/ za doživotni doprinos međunarodnom krivičnom pravosuđu, a dobila je i prestižnu medalju Vespasian V. Pela /Pella/, koja se dodeljuje samo jednom u 10 godina. 

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član panela Vrhovnog suda koji je odlučivao o zahtevu Kadrija VeseljijaGucatija i Haradinaja kao i Saljiha Mustafe za zaštitu zakonitosti