Sudija Tomas Laker (kliknite za download)

NAcionalnost: nemačka

Datum imenovanja: 7. Februar 2017.

Biografija:

Sudija Tomas Laker (Nemačka) je obavljao dužnosti predsedavajućeg sudije u Upravnom sudu u Hamburgu (Nemačka) od 2005. do 2020. godine. Pre toga je bio detaširan u Ministarstvo pravde u Hamburgu (1992-1996.), Upravni žalbeni sud u Hamburgu (1999-2000.) i Sud za pitanja socijalnog osiguranja u Hamburgu (2005). Među prvima je 2009. godine imenovan za sudiju Prvostepenog suda za radne sporove UN, gde je tokom dva mandata obavljao funkciju predsednika (2010-2011. i 2013-2014.). Trenutno obavlja dužnosti sudije u nekoliko upravnih sudova međunarodnih organizacija i agencija, uključujući Savet Evrope (od 2021), Evropsku banku za obnovu i razvoj (od 2020), Agenciju Ujedinjenih nacija za pomoć i radove za palestinske izbeglice na Bliskom istoku (od 2019.) kao i predsedavajućeg Panela arbitara Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (od 2016.) kao i predsedavajući Zajedničkog odbora za žalbe u Međunarodnom tribunalu za pravo mora (od 2011.) Sudija Laker je položio državne ispite iz oblasti prava i stekao titulu doktora nauka na Univerzitetu u Getingenu (Nemačka).

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Sudija u postupcima žalbi zaposlenih.