Sudija Vidar Stensland (kliknite za download)

NAcionalnost: NORveška

Datum imenovanja: 7. Februar 2017.

Biografija:

Sudija Vidar Stensland obavlja dužnosti sudije za žalbene postupke u Žalbenom sudu Halogaland u Tromseu od 2001. godine. Od 2013. do 2016. godine je kao sudija EULEX-a radio u Osnovnom sudu u Mitrovici. Pre toga je bio pravni savetnik a zatim i šef Norveške misije savetnika za pitanja pravne države u Gruziji od 2007. do 2009. godine. Od 2004. do 2009. godine je bio član Komisije za reviziju krivičnih predmeta u Norveškoj. Od 2000. do 2001. godine imao je sopstvenu advokatsku kancelariju.  Od 1985. do 1999. obavljao je razne dužnosti u norveškoj Službi tužilaštva kao načelnik Odeljenja tužilaštva/zamenik načelnika policije, viši javni tužilac u severnoj Norveškoj i u Norveškoj nacionalnoj agenciji za istragu i gonjenje ekonomskih i ekoloških krivičnih dela. Držao je predavanja iz krivičnog prava i postupka i međunarodnog prava ljudskih prava na univerzitetima u Norveškoj i drugim zemljama. Sudija Stensland je diplomirao na pravnom fakultetu Univerziteta u Oslu (Norveška).

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Predsedavajući sudija Specijalizovanog veća Ustavnog suda (trenutni mandat traje od 1. juna 2023)

Predsedavajući sudija/član više panela Ustavnog suda, koji su odlučivali po, između ostalih, zahtevima za ocenu ustavnosti u vezi Pravilnika o postupku i dokazima Specijalizovanih veća (prvitreći), zahtevima za ocenu ustavnosti podnetih od strane predsednika Skupštine Kosova, Tačija, Veseljija, Krasnićija, zahtevima od strane P. Šalje (prvidrugi, treći),  Nasima Haradinaja kao i od Januzija i drugih.