21/10/2021, 09:30 - 13:00

Neophodno je prijaviti se unapred ako želite pratiti zasedanja iz galerije za posetioce ili medijskog centra. Prijavljivanje se može izvršiti slanjem imejla na adresu [email protected](link sends e-mail). U imejlu navedite ime i prezime, status, datum rođenja, državljanstvo i broj pasoša. Rok za prijave je do 12 časova dva radna dana pre svakog ročišta. Zasedanja se takođe mogu pratiti onlajn i u tom slučaju prijava nije neophodna.