Ligji mbi ratifikimin e marrёveshjes ndёrkombёtare (“Shkёmbimi i Letrave”)
23 pri 2014
Referenca: 
04/L-274