Gjykatësi Daniel Fransen (klikoni për të shkarkuar)

SHTETËSIA: belgjikË

DATA E EMËRIMIT: 22 shtator 2020

Biografia:

Gjykatësi Daniel Fransen punon si gjykatës në Tribunalin Special për Libanin që nga viti 2009. Para kësaj, ai ka shërbyer si gjykatës hetues në Tribunalin e Shkallës së Parë in Bruksel (1998 deri 2009), duke punuar, ndër të tjera në rastet terroriste, shkeljet e rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut. Para kësaj, gjykatësi Fransen ka punuar si avokat mbrojtës dhe si jurist në shërbimin civil nga viti 1989 deri më 1995. Gjykatës Fransen ka diplomë nga Université Catholique de Louvain (Belgjikë) dhe ka qenë anëtar i shoqatës së avokatëve të Brukselit.

ÇËshtjet/funksionet NË DHSK:

Anëtar i Panelit të Gjykatës Supreme të ngarkuar me kërkesat e Gucatit dhe Haradinajt dhe të Salih Mustafës për mbrojtje të ligjshmërisë.