Sudija Danijel Fransen (kliknite za download)

NAcionalnost: belgija

Datum imenovanja: 22. septembar 2020.

Biografija:

Sudija Danijel Fransen obavlja dužnost sudije u Specijalnom sudu za Liban od 2009. godine. Pre toga je obavljao dužnost istražnog sudije na Prvostepenom sudu u Briselu (1998-2009), radeći, između ostalog, i na predmetima iz oblasti terorizma, teških povreda međunarodnog humanitarnog prava i grubih kršenja ljudskih prava. Prethodno, sudija Fransen je radio kao advokat odbrane i kao pravnik u državnoj službi (1989-1995). Sudija Fransen je diplomirao na Katoličkom univerzitetu Luven (Belgija) i bio je član Briselske advokatske komore.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član panela Vrhovnog suda koji je odlučivao o zahtevima Gucatija i Haradinaja i Saljiha Mustafe za zaštitu zakonitosti.