Gjykatësi Emilio Gati (klikoni për të shkarkuar)

SHTETËSIA: itali

DATA E EMËRIMIT: 7 SHKURT 2017

Biografia:

Gjykatësi Emilio Gati (Itali) punon që nga viti 2010 si prokuror publik në gjykatën e qarkut në Gjenovë (Genova). Nga vitit 2001 deri më 2008 ka qenë gjykatës për çështje penale në qarkun e Gjenovës dhe gjatë periudhës 1985-2001 ka punuar fillimisht si gjykatës për çështje penale e më pas si prokuror publik në gjykatën e qarkut të Savonës. Nga 2008 deri më 2010, ai punoi për EULEX-in në Kosovë si gjykatës për çështje penale. Gjykatësi Gati është diplomuar si jurist në Universitetin e Gjenovës (Itali). Ai ka botuar gjerësisht në fushën e ndihmës juridike ndërkombëtare, të drejtës humanitare ndërkombëtare dhe të drejtës së trashëgimisë kulturore

ÇËshtjet/funksionet NË DHSK:

Anëtar i paneleve të ndryshme të Gjykatës së Apelit të ngarkuar me apelet e ndërmjetme në çështjet kundër Gucatit dhe Haradinajt, Thaçit dhe të tjerëve, dhe P. Shalës.