Sudija Emilio Gati (kliknite za download)

NAcionalnost: ITALija

Datum imenovanja: 7. Februar 2017.

Biografija:

Sudija Emilio Gati (Italija) radi  kao javni tužilac Okružnog suda u Đenovi od 2010. godine. Pre toga je bio sudija u krivičnim predmetima okruga Đenove od 2001. do 2008. godine, zatim sudija u krivičnim predmetima te javni tužilac u Okružnom sudu Savone  od 1985. do 2001. godine. Od 2008. do 2010. godine obavljao je dužnosti sudije u krivičnim predmetima Misije EULEX-a na Kosovu. Sudija Gati je diplomirao na pravnom fakultetu Univerziteta u Đenovi (Italija). Objavio je veliki broj radova iz oblasti međunarodne pravne pomoći, međunarodnog humanitarnog prava i prava kulturnog nasleđa.

predmeti/funkcije u specijalizovanim većima kosova:

Član više panela Apelacionog suda, koji su odlučivali o interlokutornim žalbama u predmetima protiv Gucatija&Haradinaja, Tačija i drugih i P. Šalje.