Më 21 shkurt 2023, në Dhomat e Specializuara të Kosovës (DHSK) do të nisë gjykimi kundër z. Pjetër Shala. Deklaratat hyrëse janë planifikuar për 21 dhe 22 shkurt, duke filluar nga ora 9:30. Seancat mund të ndiqen në të tri gjuhët e gjykatës, shqipe, serbishte dhe anglishte, përmes transmetimit në faqen e internetit të DHSK-së, me 45 minuta vonesë. 

Versioni i parë i Aktakuzës kundër Pjetër Shalës u konfirmua më 12 qershor 2020 dhe Aktakuza e konfirmuar e korrigjuar u dorëzua më 1 nëntor 2021.     

Z. Shala akuzohet mbi bazën e përgjegjësisë penale individuale me katër akuza për krime lufte: ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme. Pretendohet se krimet u kryen afërsisht midis 17 majit 1999 dhe 5 qershorit 1999 kundër personave të ndaluar në fabrikën e metalit në Kukës, Shqipëri, që pretendohet se shfrytëzohej nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK).

Më 21 shkurt, kryegjykatësja do të hapë gjykimin, do të kërkojë që të akuzuarit t’i lexohen akuzat, do ta informojë atë për të drejtat dhe detyrimet dhe do ta pyesë nëse e ka kuptuar Aktakuzën dhe nëse dëshiron të konfirmojë vetëdeklarimin e tij të mëhershëm si i pafajshëm. Më pas, Zyra e Prokurorit të Specializuar, mbrojtësi i viktimave dhe Mbrojtja do të kenë përkatësisht nga dy orë për të bërë deklaratat e tyre hyrëse. Mbrojtja ka bërë të ditur se pas deklaratës hyrëse të saj, z. Shala dëshiron të bëjë një deklaratë të shkurtër pa betim, me kohëzgjatje prej përafërsisht 5 minutash.

Deri më tani janë pranuar tetë persona për të marrë pjesë në proces si viktima dhe procesi i paraqitjes së kërkesave për pjesëmarrje si viktimë është ende i hapur. Personat të cilët mund të vërtetojnë se kanë pësuar dëm fizik, mendor ose material si rezultat i drejtpërdrejtë i një krimi të pretenduar në Aktakuzën e konfirmuar të korrigjuar, ende mund të paraqesin kërkesë për pjesëmarrje në proces. Këtu mund të përfshihen si personat që kanë pësuar dëm të drejtpërdrejtë  ashtu edhe ata që kanë pësuar dëm jo të drejtpërdrejtë, për shembull, për shkak të lidhjes së ngushtë me një viktimë të drejtpërdrejtë që pretendohet se është vrarë ose lënduar.

Trupi Gjykues ka bërë të ditur se paraqitja e provave në gjykim, ndër to edhe thirrja e dëshmitarëve, do të fillojë më 27 mars 2023. Trupi Gjykues, në vendimin e vet ka planifikuar një numër seancash gjyqësore për periudhën mars-korrik, të cilave mund t’u bëhen ndryshime nëse do të jetë e nevojshme.

Datën dhe orën për të gjitha seancat publike të planifikuara mund t’i gjeni në kalendarin e gjykatës në faqen e internetit të DHSK-së. Të gjitha seancat publike transmetohen me një vonesë në faqen e internetit të DHSK-së dhe mund të ndiqen në cilëndo prej tri gjuhëve të gjykatës: shqipe, serbishte dhe anglishte.

Incizimi i deklaratave hyrëse do të postohet në faqen e internetit të DHSK-së. Krahas kësaj, incizimet e seancave publike vihen në dispozicion edhe në kanalin e DHSK-së në YouTube.

Burimi: 
Dhomat e specializuara