Në partneritet me OJQ-në, Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut, DHSK-ja zhvilloi veprimtarinë e saj të parë të komunikimit dhe ndërgjegjësimit për vitin 2021 me studentët e diplomuar dhe ata të magjistraturës nga Fakulteti Juridik i Prishtinës. Gjatë një diskutimi aktiv, pjesëmarrësit shtruan shumë pyetje për temat që kanë lidhje me procedurat vijuese gjyqësore të gjykatës, aspektet e kornizës ligjore, llojet e krimeve brenda juridiksionit të Gjykatës, si dhe me rolin e Avokatit të Popullit të DHSK-ZPSK-së.