U saradnji sa nevladinom  organizacijom Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu, Specijalizovana veća su održala prvi skup u okviru programa Outreach u 2021. godini sa studentima i postdiplomcima prištinskog Pravnog fakulteta. U dinamičnoj diskusiji učesnici su postavili brojna pitanja o temama koje se odnose na tekuće postupke, razne aspekte pravne regulative suda, o vrstama krivičnih dela u nadležnosti suda, kao i o ulozi ombudsmana Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva.