Në katër veprimtari të ndryshme të organizuara nga OJQ partnere të DHSK-së në Kaçanik, Kamenicë, Shillovë dhe Prishtinë më 24-26 shtator 2019, punonjës të DHSK-së u takuan me përfaqësues të komuniteteve të ndryshme në Kosovë si dhe me nxënës të shkollave të mesme dhe mësuesit e tyre. Në kuadër të programit për komunikim dhe ndërgjegjësim, punonjësit e DHSK-së shkojnë çdo muaj në Kosovë për të informuar qytetarët për gjykatën dhe veprimtaritë e saj, për t’iu përgjigjur pyetjeve, si dhe për të nxitur diskutimin me një gamë të gjerë grupesh nga mbarë Kosova.