Na četiri odvojena skupa koje su organizovale partnerske nevladine organizacije u Kačaniku, Kamenici, Šilovu i Prištini od 24. do 26. septembra, predstavnici SVK su razgovarali sa predstavnicima različitih zajednica na Kosovu, kao i učenicima srednjih škola i njihovim nastavnicima. U okviru programa „Outreach“, osoblje SVK jednom mesečno putuje na Kosovo kako bi ljude informisalo o sudu i njegovim aktivnostima, odgovarali na pitanja i podsticali razgovor sa velikim brojem različitih grupa širom Kosova.