28/10/2020 - 15:00

Për të përcjellur seancën nga galeria për publikun ose qendra për median duhet të regjistroheni paraprakisht. Për regjistrimin paraprak, ju lutemi të dërgoni një mesazh elektronik në public@scp-ks.org, me emrin dhe mbiemrin, përkatësinë në ndonjë organizatë, datën e lindjes, shtetësinë dhe numrin e pasaportës. Afati i fundit për regjistrimin paraprak është deri të hënën, më 26 tetor, në ora 17:00. Seanca mund të ndiqet edhe përmes internetit me një vonesë dhe në këtë rast nuk nevojitet regjistrimi.