KLIKONI KËTU PËR TË NDJEKUR TRANSMETIMIN* E DREJTPËRDREJT NË SHQIP

Përveç nëse specifikohet ndryshe, seancat publike transmetohen përmes internetit me një vonesë prej 45 minutash.

Ju lutem vini re se kur procedurat zhvillohen në seancë private, transmetimi bëhet pa zë.

Transmetimi i seancave gjyqësore mund të përmbajë pjesë të cilat mund të jenë shqetësuese për disa shikues. Këshillohet të bëhet kujdes në shikim.

Personat nën moshën 16 vjeç mund ta ndjekin transmetimin vetëm me pëlqimin e prindit ose kujdestarit dhe në prani të një të rrituri.

Përkthimi me gojë  i seancave gjyqësore është në funksion të mundësimit të komunikimit. Vetëm çfarë thuhet prej folësve origjinalë konsiderohet autentike. Përkthyesit me gojë nuk mbajnë përgjegjësi gjatë ushtrimit të detyrës së tyre.

 

*Nëse nuk ka seanca, në videotransmetim do të shfaqet një mesazh gabimi.

ORARI I SEANCAVE MUND TË NDRYSHOJË NË ÇDO KOHË, ANDAJ JU KËSHILLOJMË QË TË VERIFIKONI RREGULLISHT KALENDARIN E GJYKATËS PËR INFORMACIONIN E PËRDITËSUAR.